En formelsamling är ett viktigt instrument när man studerar ett skolämne. Oavsett om det är matematik, fysik, kemi eller något annat naturvetenskapligt ämne så behöver man ha tillgång till formler och tabeller. Vår formelsamling innehåller inte alla formler som existerar men i princip alla du behöver för att klara av gymnasiets kurser och många som du behöver för vidare studier. Vi hoppas att formelsamlingen kommer att ge dig mycket glädje.