Resistans

Seriekoppling

R=R1+R2...R=R_1+R_2...

Parallellkoppling

1R=1R1+1R2+...\frac{1}{R}=\frac{1}{R_1}+\frac{1}{R_2}+...

R=ρ·lAR=\rho \cdot \frac{l}{A}

\(R=\)resistans

\(\rho=\)resistivitet

\(l=\)ledarens längd

\(A=\)tvärssnittsarea

Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla formelsamlingen@mattecentrum.se