Magnetisk kraft

På strömförande ledare

$$F=I \cdot l \cdot B$$

På laddning i rörelse

$$F=Q \cdot v \cdot B$$

\(I=\)ström

\(Q=\)laddning

\(B=\)magnetisk flödestäthet

\(v=\)hastighet

\(l=\)längd

Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla formelsamlingen@mattecentrum.se