Magnetisk flödestäthet

Kring oändlig lång rak ledare

$$B=\frac{\mu \cdot I}{2\pi r}$$

Flat cirkulär spole

$$B= \frac{\mu \cdot N \cdot I}{2r}$$

Långsträckt spole

$$B= \frac{\mu \cdot N \cdot I}{l}$$

\(B=\) magnetisk flödestäthet

\(\mu=\) permeabilitet

\(l=\) längd

\(N=\) antal varv

\(I=\) ström

Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla formelsamlingen@mattecentrum.se