Fysikaliska konstanter

Namn Symbol Värde
Ljushastigheten c \(2,998\cdot10^8 \: \text{m}/\text{s}\)
Tyngdaccelerationen g \(9,82 \: \text{m}/\text{s}²\)
Gravitationskonstanten G \( 6,673\cdot10^{-11} \: \text{Nm}²/\text{kg}²\)
Konstanten i Coulombs lag kc \(8,988\cdot10^9 \: \text{Nm}²/\text{C}²\)
Boltzmanns konstant kB \(1,3807\cdot10^{-23} \: \text{J}/\text{K}\)
Elektronens massa m \(9,109\cdot10^{-31} \: \text{kg}\)
Elektronens laddning q \(1,602\cdot10^{-19} \: \text{C}\)
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla formelsamlingen@mattecentrum.se