Löslighetsprodukter för vissa salter

Salt Formel
\((Me^{b+})_a\cdot (X^{a-})_b\)
Löslighetsprodukt
\(((mol/dm^3)^{a+b})\)
Silverbromid \(AgBr\) \(5,4 \cdot 10^{-13}\)
Bariumhydroxid \(Ba(OH)_2 \cdot 8H_2O\) \(2,6 \cdot 10^{-4}\)
Magnesiumhydroxid \(Mg(OH)2\) \(5,6 \cdot 10^{-12}\)
Silverjodid \(Agl\) \(8,5 \cdot 10^{-17}\)
Blyjodid \(Pbl_2\) \(8,5 \cdot 10^{-9}\)
Bariumkarbonat \(BaCO_3\) \(2,6 \cdot 10^{-9}\)
Kalciumkarbonat \(CaCO_3\) \(5,0 \cdot 10^{-9}\)
Magnesiumkarbonat \(MgCO_3\) \(6,8 \cdot 10^{-6}\)
Silverklorid \(AgCl\) \(1,8 \cdot 10^{-10}\)
Blyklorid \(PbCl_2\) \(1,2 \cdot 10^{-5}\)
Siverkromat \(Ag_2CrO_4\) \(1,1 \cdot 10^{-12}\)
Bariumkromat \(BaCrO_4\) \(1,2 \cdot 10^{-10}\)
Kaliumoxoalat \(CaC_2O_4 \cdot H_2O\) \(2,3 \cdot 10^{-9}\)
Silversulfat \(Ag_2SO_4\) \(1,2 \cdot 10^{-5}\)
Bariumsulfat \(BaSO_4\) \(1,1 \cdot 10^{-10}\)
Kalciumsulfat \(CaSO_4\) \(7,1 \cdot 10^{-5}\)
Kopparsulfid \(CuS\) \(6,0 \cdot 10^{-37}\)
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla formelsamlingen@mattecentrum.se