Negativa joner

Namn Formel
Bromidjon  \(Br^-\)
Cyanidjon \(CN^-\)
Divätefosfatjon \(H_2PO^-_4\)
Fluoridjon \(F^-\)
Formiatjon \(HCOO^-\)
Fosfatjon \(PO^{3-}_4\)
Fosfidjon \(P^{3-}\) 
Hydridjon \(H^-\) 
Hydroxidjon \(OH^-\) 
Hypokloritjon \(ClO^-\) 
Jodidjon \(I^-\) 
Karbonatjon \(CO^{2-}_3\)
Kloratjon \(ClO^{-}_3\) 
Kromatjon \(CrO^{2-}_4\) 
Nitratjon \(NO^-_3\) 
Nitridjon \(N^{3-}\) 
Nitritjon \(NO^-_2\)
Oxidjon \(O^{2-}\) 
Perkloratjon \(ClO^-_4\) 
Permanganatjon \(MnO^-_4\) 
Sulfatjon \(SO^{2-}_4\)
Sulfidjon \(S^{2-}\)
Sulfitjon \(SO^{2-}_3\)
Tiocyanidjon \(SCN^-\) 
Tiosulfatjon \(S_2O^{2-}_3\) 
Vätefostfatjon \(HPO^{2-}_4\) 
Vätekarbonatjon \(HCO^-_3\) 
Vätesulfatjon \(HSO^-_4\) 
Vätesulfitjon \(HSO^-_3\)
Kloridjon \(Cl^-\) 
Kloritijon \(ClO^-_2\) 
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla formelsamlingen@mattecentrum.se