Baskonstanter

Baskonstanter vid 25 °C (298 K).

Bas Formel Baskonstant \(K_b(mol/dm^3)\) \(pK_b\)
Väteoxalatjon \(HC_2O^-_4\) \(1,7\cdot 10^{-13}\) \(12,77\)
Vätesulfitjon \(HSO^-_3\) \(6,7\cdot 10^{-13}\) \(12,17\)
Sulfatjon \(SO^{2-}_4\) \(1,0\cdot 10^{-12}\) \(12,00\)
Divätefosfatjon \(H_2PO^-_4\) \(1,3\cdot 10^{-12}\) \(11,89\)
Nitritjon \(NO^-_2\) \(2,1\cdot 10^{-11}\) \(10,68\)
Fluoridjon \(F^-\) \(2,8\cdot 10^{-11}\) \(10,55\)
Formiatjon \(HCOO^-\) \(5,6\cdot 10^{-11}\) \(10,25\)
Bensoatjon \(C_6H_5COO^-\) \(1,5\cdot 10^{-10}\) \(9,82\)
Oxalatjon \(C_2O^{2-}_4\) \(1,9\cdot 10^{-10}\) \(9,72\)
Acetatjon \(CH_3COO^-\) \(5,7\cdot 10^{-10}\) \(9,24\)
Propanoatjon \(C_2H_5COO^-\) \(7,5\cdot 10^{-10}\) \(9,12\)
Pentaakvahydroxoaluminiumjon \(Al(OH)(H_2O)^{2+}_5\) \(1,0\cdot 10^{-9}\) \(9,00\)
Vätekarbonatjon \(HCO^-_3\) \(2,2\cdot 10^{-8}\) \(7,66\)
Vätesulfidjon \(HS^-\) \(1,1\cdot 10^{-7}\) \(6,69\)
Sulfitjon \(SO^{2-}_3\) \(1,6\cdot 10^{-7}\) \(6,80\)
Vätefosfatjon \(HPO^{2-}_4\) \(1,6\cdot 10^{-7}\) \(6,80\)
Diväteboratjon \(H_2BO^-_3\) \(1,7\cdot 10^{-5}\) \(4,77\)
Ammoniak \(NH_3\) \(1,8\cdot 10^{-5}\) \(4,74\)
Cyanidjon \(CN^-\) \(2,0\cdot 10^{-5}\) \(4,70\)
Karbonatjon \(CO^{2-}_3\) \(2,1\cdot 10^{-4}\) \(3,68\)
Väteperoxidjon \(HO^-_2\) \(4,2\cdot 10^{-3}\) \(2,38\)
Fosfatjon \(PO^{3-}_4\) \(2,3\cdot 10^{-2}\) \(1,64\)
Sulfidjon \(S^{2-}\) \(8,3\cdot 10^{-2}\) \(1,08\)
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla formelsamlingen@mattecentrum.se