pH vid isoelektriska punkten för några aminosyror

Aminosyra pH Aminosyra pH Aminosyra pH
Alanin 6,00 Glycin 5,97 Prolin 6,30
Arginin 10,76 Histidin 7,59 Serin 5,68
Asparagin 5,41 Isoleucin 6,02 Treonin 5,60
Asparaginsyra 2,77 Leucin 5,98 Tryptofan 5,89
Cystein 5,07 Lysin 9,74 Tyrosin 5,66
Glutamin 5,65 Metionin 5,74 Valin 5,96
Glutaminsyra 3,22 Fenylalanin 5,48 - -
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla formelsamlingen@mattecentrum.se