Prefix

Decimaltal Potens Namn Prefix Symbol
\(1 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000\) \(10^{30}\) Kvintiljon quetta \(Q\)
\(1 000 000 000 000 000 000 000 000 000\) \(10^{27}\) Kvadriljard ronna \(R\)
\(1 000 000 000 000 000 000 000 000\) \(10^{24}\) Kvadriljon yotta \(Y\)
\(1 000 000 000 000 000 000 000\) \(10^{21}\) Triljard zetta \(Z\)
\(1 000 000 000 000 000 000\) \(10^{18}\) Triljon exa \(E\)
\(1 000 000 000 000 000\) \(10^{15}\) Biljard peta \(P\)
\(1 000 000 000 000\) \(10^{12}\) Biljon tera \(T\)
\(1 000 000 000\) \(10^9\) Miljard giga \(G\)
\(1 000 000\) \(10^6\) Miljon mega \(M\)
\(1 000\) \(10^3\) Tusen kilo \(k\)
\(100\) \(10^2\) Hundra hekto \(h\)
\(10\) \(10^1\) Tio deka \(da\)
\(1\) \(10^0\) Ett    
\(0,1\) \(10^{-1}\) Tiondel deci \(d\)
\(0,01\) \(10^{-2}\) Hundradel centi \(c\)
\(0,001\) \(10^{-3}\) Tusendel milli \(m\)
\(0,000 001\) \(10^{-6}\) Miljondel mikro \(\mu\)
\(0,000 000 001\) \(10^{-9}\) Miljarddel nano \(n\)
\(0,000 000 000 001\) \(10^{-12}\) Biljondel piko \(p\)
\(0,000 000 000 000 001\) \(10^{-15}\) Biljarddel femto \(f\)
\(0,000 000 000 000 000 001\) \(10^{-18}\) Triljondel atto \(a\)
\(0,000 000 000 000 000 000 001\) \(10^{-21}\) Triljarddel zepto \(z\)
\(0,000 000 000 000 000 000 000 001\) \(10^{-24}\) Kvadriljondel yokto \(y\)
\(0,000 000 000 000 000 000 000 000 001\) \(10^{-27}\) Kvardriljarddel ronto \(r\)
\(0,000 000 000 000 000 000 000 000 000 001\) \(10^{-30}\) Kvintiljondel quekto \(q\)
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla formelsamlingen@mattecentrum.se