Bildningsentalpi

Reaktion Entalpiändring Reaktion Entalpiändring
\(C+O_2\rightarrow CO_2\) \(-394\) \(2C+H_2\rightarrow C_2H_2\) \(228\)
\(C+0,5O_2 \rightarrow CO\) \(-111\) \(2C+2H_2 \rightarrow C_2H_4\) \(53\)
\(H_2+0,5O_2 \rightarrow H_2O\) \(-286\) \(2C+3H_2 \rightarrow C_2H_6\) \(-84\)
\(0,5N_2+1,5H_2 \rightarrow NH_3\) \(-46\) \(3C+4H_2 \rightarrow C_3H_8\) \(-105\)
\(0,5N_2+0,5O_2\rightarrow NO\) \(91\) \(4C+5H_2 \rightarrow C_4H_{10}\) \(-126\)
\(0,5N_2+O_2 \rightarrow NO_2\) \(33\) \(6C+3H_2 \rightarrow C_6H_6\) \(49\)
\(0,5H_2+0,5CL_2 \rightarrow HCl \) \(-92\) \(8C+9H_2 \rightarrow C_8H_{18}\) \(-250\)
\(0,5H_2 + 0,5 Br_2 \rightarrow HBr\) \(-36\) \(2Fe+1,5O_2 \rightarrow Fe_2O_3\) \(-824\)
\(C+2H_2 \rightarrow CH_4\) \(-74\) \(2Al+1,5O_2 \rightarrow Al_2O_3\) \(-1676\)

(entalpiändringar i kJ/mol för vissa reaktioner vid temperaturen 298 K)

Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla formelsamlingen@mattecentrum.se