Syra-bas-indikationer

Indikatorer pKa Omslagsintervall Färg - sur Färg - basisk
Metylorange 3,5 3,2 - 4,4 röd gul
Kongorött - 3,0 - 5,0 blå röd
Bromkresolgrönt 4,9 3,8 - 5,4 gul blå
Metylrött 5 4,8 - 6,0 röd gul
Bromtymolblått 7,3 6,0 - 7,6 gul blå
Fenolftalein 9,5 8,2 - 10,0 färglös röd
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla formelsamlingen@mattecentrum.se