Syrakonstanter

Vid temperaturen 298 K.

Syra Formel Syrakonstant \(K_a (mol/dm^3)\) \(pK_a\)
Oxalsyra \(H_2C_2O_4\) \(5,9 \cdot 10^{-2}\) \(1,23\)
Svavelsyrlighet \(H_2SO_3\) \(1,5 \cdot 10^{-2}\) \(1,82\)
Vätesulfatjon \(HSO^-_4\) \(1,0 \cdot 10^{-2}\) \(2,00\)
Fosforsyra \(H_3PO_4\) \(7,5 \cdot 10^{-3}\) \(2,12\)
Salpetersyrlighet \(HNO_2\) \(4,7 \cdot 10^{-4}\) \(3,33\)
Vätefluorid \(HF\) \(3,5 \cdot 10^{-4}\) \(3,46\)
Myrsyra \(HCOOH\) \(1,8 \cdot 10^{-4}\) \(3,74\)
Bensoesyra \(C_6H_5COOH\) \(6,5 \cdot 10^{-5}\) \(4,19\)
Väteoxalatjon \(HC_2O^-_4\) \(5,1 \cdot 10^{-5}\) \(4,29\)
Ättiksyra \(CH_3COOH\) \(1,8 \cdot 10^{-5}\) \(4,74\)
Propansyra \(C_2H_5COOH\) \(1,4 \cdot 10^{-5}\) \(4,85\)
Aluminiumjon \(Al(H_20)^{3+}_6\) \(1,0 \cdot 10^{-5}\) \(5,00\)
Kolsyra \(H_2CO_3\) \(4,5 \cdot 10^{-7}\) \(6,35\)
Divätesulfid \(H_2S\) \(8,9 \cdot 10^{-8}\) \(7,05\)
Vätesulfitjon \(HSO^-\) \(6,2 \cdot 10^{-8}\) \(7,21\)
Divätefosfatjon \(H_2PO^-_4\) \(6,2 \cdot 10^{-8}\) \(7,21\)
Borsyra \(H_3BO_3 \) \(5,8 \cdot 10^{-10}\) \(9,24\)
Ammoniumjon \(NH^+_4 \) \(5,6 \cdot 10^{-10}\) \(9,25\)
Vätecyanid \(HCN \) \(4,9 \cdot 10^{-10}\) \(9,31\)
Vätekarbonatjon \(HCO^-_3 \) \(4,8 \cdot 10^{-11}\) \(10,32\)
Väteperoxid \(H_2O_2\) \(2,4 \cdot 10^{-12}\) \(11,62\)
Vätefosfatjon \(HPO^{2-}_4 \) \(4,4 \cdot 10^{-13}\) \(12,36\)
Vätesulfidjon \(HS^-\) \(1,2 \cdot 10^{-13}\) \(12,92\)
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla formelsamlingen@mattecentrum.se