Joniseringsenergier

Joniseringsenergier

\(I\,1,2,3 =\) de energier som erfodras för att avlägsna första, den andra och den tredje elektronen från atomen.

Energierna är angivna i \(kJ/mol\)

För att omvandla energierna till enheten elektronvolt \((eV)\) dividerar man mätetalen i tabellen med faktorn \(96,4853\)

Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla formelsamlingen@mattecentrum.se