Normalpotentialer

Oxform Redform Normalpotential \(V\)
\(Li^++e^-\) \(Li\) \(-3,04\)
\(K^+e^-\) \(K\) \(-2,93\)
\(Ba^{2+}+2e^-\) \(Ba\) \(-2,91\)
\(Ca{2+}+2e^-\) \(Ca\) \(-2,87\)
\(Na^++e^-\) \(Na\) \(-2,71\)
\(Mg^{2+}+2e^-\) \(Mg\) \(-2,37\)
\(Al^{3+}+3e^-\) \(Al\) \(-1,66\)
\(ZnO+H_2O+2e^-\) \(Zn+2OH^-\) \(-1,26\)
\(Mn^{2+}+2e^-\) \(Mn\) \(-1,19\)
\(2H_2O+2e^-\) \(H_2+2OH^-\) \(-0,83\)
\(Zn^{2+}\) \(Zn\) \(-0,76\)
\(Cr^{3+}+3e^-\) \(Cr\) \(-0,74\)
\(Fe^{2+}+2e^-\) \(Fe\) \(-0,45\)
\(Cd^{2+}+2e^-\) \(Cd\) \(-0,40\)
\(Ni^{2+}+2e^-\) \(Ni\) \(-0,26\)
\(Sn^{2+}+2e^-\) \(Sn\) \(-0,14\)
\(Pb^{2+}+2e^-\) \(Pb\) \(-0,13\)
\(2H^+2e^-\) \(H_2\) \(0,00\)
\(2Cu^{2+}+e^-\) \(Cu^+\) \(0,15\)
\(PbO_2+H_2O+2e^-\) \(PbO+2OH^-\) \(0,25\)
\(Cu^{2+}+2e^-\) \(Cu\) \(0,34\)
\(Ag_2O+H_2O+2e^-\) \(2Ag+2OH^-\) \(0,34\)
\(O_2+2H_2+4e^-\) \(4OH^-\) \(0,40\)
\(I_2+2e^-\) \(2I^-\) \(0,54\)
\(Fe^{3+}+e^-\) \(Fe^{2+}\) \(0,77\)
\(Hg^{2+}_2+2e^-\) \(2Hg\) \(0,80\)
\(Ag^++e^-\) \(Ag\) \(0,80\)
\(NO^-_3+2H^++4e^-\) \(NO_2+H_2O\) \(0,81\)
\(Hg^{2+}+2e^-\) \(Hg\) \(0,85\)
\(NO^-_3+4H^++4e^-\) \(NO+2H_2O\) \(0,96\)
\(Br_2+2e^-\) \(2Br^-\) \(1,09\)
\(O_2+4H^++2e^-\) \(2H_2O\) \(1,23\)
\(Cr_2O^{2-}_7+14H^++6e^-\) \(2Cr^{3+}+7H_2O\) \(1,23\)
\(Cl_2+2e^-\) \(2Cl^-\) \(1,36\)
\(Ag^{2+}+2e^-\) \(Ag\) \(1,40\)
\(PbO_2+4H^{+}+2e^-\) \(Pb^{2+}+2H_2O\) \(1,46\)
\(Au^3++3e^-\) \(Au\) \(1,50\)
\(MnO^-_4+8H^++5e^-\) \(Mn^{2+}+4H_2O\) \(1,51\)
\(Au^++e^-\) \(Au\) \(1,69\)
\(Ag^{2+}+e^-\) \(Ag^+\) \(1,98\)
\(F_2+2e^-\) \(2F^-\) \(2,87\)

(gäller för jonkoncentrationen 1,00 mol/dm³ vid trycket 101,3 kPa och temperaturen 298 K)

Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla formelsamlingen@mattecentrum.se