Fysikaliska konstanter - Del 1

Storhet Symbol Värde
Ljusets hastighet i vakuum c \( 299\,792\,458\text{ m} \cdot \text{s}^{-1} \)
Newtons gravitationskonstant G \( 6.674 \,30(15)\times 10^{-11}
\text{ m}^3\cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{s}^{-2} \)
Plancks konstant \( h \) \( 6.626 \, 070\, 15\times10^{-34} \text{
J}\cdot \text{s} \)
Reducerad Planck konstant \(\hbar = \frac{h}{2\pi} \) \( 1.054 \, 571\,
817\times 10^{-34}\text{ J}\cdot\text{s} \)\
Planck längd \( l_\textrm{P} = \sqrt{\hbar G \text{c}^{-3}}
\)
\( 1.616\,
225(18)\times10^{-35}\text{ m} \)
Magnetkonstant \( \mu_0 \) \( 4\pi \times 10^{-7} \text{ N}\cdot
\text{A}^{-2} \)
Elektrisk konstant \( \varepsilon_0 = \frac{1}{\mu_0 c^2} \) \( 8.854\,
187\, 8128(13)... \times 10^{-12}\text{ F}\cdot \text{m}^{-1} \)
Coulombs konstant \( k_\textrm{e} = \frac{1}{4\pi \varepsilon_0} \) \(
8.987\, 551\, 787\, 368\, 176\, 4 \times 10^9 \text{ kg}\cdot\text{m}^3 \cdot
\text{s}^{-4}\cdot \text{A}^{-2} \)
Elementär laddning e \( 1.602\, 176\, 6208(98)\times
10^{-19}\text{ C} \)
Proton massa \( m_\textrm{p} \) \( 1.672\, 621\, 898\,
(21)\times
10^{-27}\text{ kg} \)
Rydbergs konstant \( R_\infty =\frac{\alpha^2m_\textrm{e}c}{2h} \) \( 10 973 731.568\, 508(65)\text{ m}\text{ }^{-1} \)
Atommassa konstant \( m_\textrm{u} = 1 \text{ u} \) \(1.660\, 539\, 040(20)\times 10^{-27}\text{ kg} \)
Avogadros konstant \( N_\text{A}, L \) \( 6.022\, 140 \, 857(74)\times
10^{23} \text{ mol}^{-1} \)
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla formelsamlingen@mattecentrum.se