Positiva joner

Namn Formel
Aluminiumjon \(Al^{3+}\)
Ammoniumjon \(NH^+_4\) 
Bariumjon \(Ba^{2+}\) 
Blyjon \(Pb^{2+}\) 
Cesiumjon  \(Cs^+\) 
Guld(III)jon  \(Au{3+}\) 
Järn(II)jon \(Fe^{2+}\)
Järn(III)jon  \(Fe^{3+}\) 
Kadmiumjon \(Cd^{2+}\)
Kalciumjon  \(Ca^{2+}\) 
Kaliumjon  \(K^+ \)
Koppar(II)jon  \(Cu^{2+}\)
Krom(III)jon  \(Cr^{3+}\)
Kvicksilver(II)jon \(Hg^{2+}\) 
Litiumjon  \(Li^+\) 
Magnesiumjon  \(Mg^{2+}\) 
Mangan(II)jon  \(Mn^{2+}\) 
Natriumjon  \(Na^+\) 
Nickel(II)jon  \(Ni^{2+}\) 
Oxoniumjon  \(H_3O^+\) 
Silverjon  \(Ag^+\) 
Strontiumjon  \(Sr^{2+}\)
Tenn(II)jon  \(Sn^{2+}\)
Vätejon  \(H^+\)
Zinkjon  \(Zn^{2+}\)
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla formelsamlingen@mattecentrum.se