Första ordningen

 

Problemtyp Lösning
\[ y'=f(x) \] \[ y=\int f(x)\mathrm{d}x+C \]
\[ f(y)\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=g(x) \] (Separabel)

\[ f(y) \mathrm{d}y =g(x) \mathrm{d}x \]

\[ \int f(y)\mathrm{d}y= \int g(x)\mathrm{d}x+ C \]

\[ F(y)= G(x)+C \]

\[ y'+f(x)y=g(x)\]

\[ y(x)= \mathrm{e}^{-F(x)}\left( \int
\mathrm{e}^{F(x)} g(x)\mathrm{d}x+C \right) \]

där \[ F(x)=\int f(x)\mathrm{d}x \]

Inhomogen av först ordningen \[ y' -ay = g(x) \] där a = konstant
\[ g(x) = \]  
\( a_nx^n+ a_{n-1}x^{n-1}+...+a_1 \) \(- \frac{P(x)}{a}-\frac{P'(x)}{a^2}-...-\frac{P^{(n)}(x)}{a^{(n+1)}}+ C\mathrm{e}^{ax} \)
\( A\mathrm{e}^{kx} \) \( \begin{cases}
&\frac{A\mathrm{e}^{kx} }{k-a}+C\mathrm{e}^{ax},\quad k\not =a\\
&\\
&(Ax+C)\mathrm{e}^{ax},\quad k=a.\\
\end{cases} \)
\( A\cos(\omega x)+B\sin(\omega x) \) \( -\frac{Aa+B\omega}{a^2+\omega^2}\cos(\omega x)+ \frac{A\omega
-Ba}{a^2+\omega^2}\sin(\omega x) +C\mathrm{e}^{ax} \)
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla formelsamlingen@mattecentrum.se