Fryspunktssänkningar och kokpunktshöjningar

Lösningsmedel Fryspunkt
\((°C)\)
Molal fryspunktssänkning
\(K_f(kg/mol)\)
Kokpunkt
\((°C)\)
Molal fryspunktssänkning
\(K_b(kg/mol)\)
Bensen 6 4,9 80 2,53
Dietyleter -116 - 34 2,02
Etanol -117 - 78 1,22
Fenol 43 7,4 183 3,56
Kamfer 178 40 208 5,95
Naftalen 81 6,9 218 5,8
Svavelsyra 10,5 6,8 326 -
Tetraklormetan -24 - 77 5,03
Vatten 0 1,86 100 0,51
Ättiksyra 17 3,9 118 3,07
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla formelsamlingen@mattecentrum.se