Atomen

 • En atom består av en atomkärna tillsammans med omgivande elektroner.
 • Atomkärnan består av protoner och neutroner(väte är ett undantag).
 • Protoner och neutroner är kärnpartiklar och är uppbyggda av elementarpartiklar.
 • Elektroner är en typ av elementarpartikel.
 • Protoner är positivt laddade.
 • Neutroner är neutrala i sina laddningar.
 • Elektroner är negativt laddade.
 • Atomens massa är koncentrerad till kärnan, då vikten av elektronerna relativt neutronerna och protonerna kan anses vara försumbar.
 • En atoms radie är ungefär 0.1 nm.
 • Atomnummer anger antalet protoner i kärnan, masstalet anger summan av protoner och neutroner i en atomkärnan.
 • En oladdad atom har lika många elektroner i sina höljen som antalet protoner i kärnan.
 • En oladdad atom kan ha samma atomnummer men med olika masstal, detta beror på att de kan fler eller färre antal neutroner i sin kärna.
 • Väte har tre isotoper, vanligt väte \( \ce{^1H} \), deuterium \( \ce{^2H} \), tritum \( \ce{^3H} \).
 • Vi kallar en atoms olika varianter med fler eller färre neutroner för isotoper.
 • En isotop kan vara stabil eller radioaktiv. Är den radioaktiv så kommer den att sönderfall tills att den når en stabil form.
 • Radioaktiva atomkärnor är instabila och sänder ut strålning när de sönderfaller.
 • Elektroner kan endast befinna sig på vissa energinivåer, energinivåerna kallas elektronskal
 • Valenselektroner kallas de elektroner som finns i en atoms ytterskal ädelgaser är reaktionströga det beror på att atomer med åtta valenselektroner (eller två i k skalet) har låg totalenergi
 • Ett grundämne består av bara en enda sorts atom.

Beteckningar för grundämnen
\(\ce{^{M}_{P}XX}\)

 • P = antal protoner
 • N = antal neutroner i atomen (neutroner bestämmer vilken isotop det är medans protoner bestämmer vilket ämne det är)
 • M = P + N (atommassan)
 • XX = den kemiska beteckning på det rena ämnet(t.ex. He för Helium, C för kol)

Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla formelsamlingen@mattecentrum.se