Koncentrationselement

$$E=\frac{0,0592V}{n} \cdot \lg\frac{c_1}{c_2}$$

Gäller vid temperaturen \(T=298 \, K\)

\(c_1,\,c_2=\)lösningarnas koncentrationer \(c_1>c_2\)

Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla formelsamlingen@mattecentrum.se