Dalton Gas lag

I en mix av icke reagerande gaser så är det totala trycket lika med de delgasernas tryck.

\[ \text{P}_\text{total} = \sum_{i = 0}^n p_i \]

  • \( P_\text{total} \) = det totala trycket, mäts i Pascal (Pa)
  • \( p_i \) = del trycket av en gas \(p_i \) mäts i Pascal (Pa)
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla formelsamlingen@mattecentrum.se