Koncentrationen

\[c = \frac{n}{V}\]

  • c = koncentrationen  (\(\text{mol}/\text{dm}^3 \) )
  • n = substansmängden (mol)
  • V = volymen (\( (\text{dm}^3) \))

P.s. 1 liter = 1\( (\text{dm}^3) \)

Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla formelsamlingen@mattecentrum.se