Lösningar

Masshalt = Kvoten av massa löst ämne och lösningens massa utrycks ofta i procent.
ex) Masshalten 2% innebär 2 g löst ämne per 100 g lösning.

Volymhalt = Kvoten av volym löst ämne och lösningens volym uttrycks ofta i procent.
ex) Volymhalten 10% innebär 10 cm³ löst ämne per 100 cm³ lösning.

Koncentration, \(c\) = Kvoten av substansmängd löst ämne och lösningens volym. Enhet ofta mol/dm³

Molhalt, \(x\) = Kvoten av substansmängden av ämnet och substansmängden av hela blandningen.

Molalitet, \(m\) = Kvoten av substansmängd löst ämne och lösningsmedlets massa. Enhet mol/kg.

Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla formelsamlingen@mattecentrum.se