Partialtryck

Partialtrycket är det tryck som en gas från en blandning skulle utgöra ifall
den skulle vara i ett ensamt kärl. Följande gäller bara om gasen är en ideell
gas

\[ P_i = x_i P \]

  • \( x_i \) = molhalten
  • P = Totaltryck

Det partiella trycket av varje komponent i en ideell blandningen av vätskor är
lika med ågtrycket av den rena komponenten multiplicerad med dess mol bråk.

Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla formelsamlingen@mattecentrum.se