Kokpunktshöjningen

$$\Delta T_b=K_b \cdot m$$

\(m=\)molaliteten

Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla formelsamlingen@mattecentrum.se