Begrepp

Elektrodpotential, \(E\) = Elektrodpotentialen för en elektrod (halvcell) är emk för en cell i vilken den vänstra elektroden är en normalvätgaselektrod och den högra elektroden i fråga.

Normalpotential, \(E°\)= Elektrodpotentialen då koncentrationen av aktuella jonslag är 1 mol/dm³ och gastrycket 101,3 kPa

Anod = Pluspolen i en elektrolyscell

Katod = Minuspolen i en elektrolyscell

Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla formelsamlingen@mattecentrum.se