Raoults lag

\[ p = p_0 \cdot \frac{n_0}{n_0 + n} \]

  • p = lösningens tryck mäts i pascal (Pa)
  • \( p_0 \) = lösningsmedlets ångtryck
  • n = substansmängden löst ämne
  • \( n_0 \) = substansmängden lösningsmedel
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla formelsamlingen@mattecentrum.se