Logaritmiskt mått på surhet

$$_pH=-lg[H_3O^+]$$

$$_pOH=-lg[OH^-]$$

Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla formelsamlingen@mattecentrum.se