Allmänna gaslagen

Kallas även Ideala gaslagen eller gasernas allmänna tillståndsekvation.

$$pV=nRT$$

  • \(p=\)tryck
  • \(V=\)volym
  • \(n=\)antal molekyler
  • \(R=\)Boltzmanns konstant
  • \(T=\)aboslut temperatur
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla formelsamlingen@mattecentrum.se