Densitet

\[ m = \rho V \]

  • m = massa \( (g) \)
  • \( \rho \) = densitet \( (g/\text{dm}^3) \)
  • V = volym \( (\text{dm}^3) \)
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla formelsamlingen@mattecentrum.se