Substansmängd - molmassa - massa

Substansmängd - molmassa - massa

\[ n = \frac{m}{M} \]

  • n = substansmängd (mol)
  • m = massan (g)
  • M = molmassa (g/mol)

Avogadros konstant \(6,022\,140\,76 \cdot 10^{23}\; \text{mol}^{-1} \) anger hur många
atomer, molekyler, joner eller liknande det finns i en mol av en specifik substans.

Detta betyder att en mol väte och en mol klor har lika många atomer väte
respektive klor medans deras vikter eller andra egenskaper är olika.

Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla formelsamlingen@mattecentrum.se