Periodiska systemet - grundläggande begrepp

 • I det periodiska systemet är grundämnena ordnade efter ökande atomnummer
 • Kolonerna i det periodiska systemet kallas för grupper och sträcker sig från upp 1 till 18.
 • De horisontella raderna i det periodiska systemet, tillsammans med latanoider och aktinoider (samlingsnamn transuraner) kallas för perioder.
 • Grundämnen som står i samma grupp har kemiska egenskaper som liknar varandra, här är namnen på några grupper:
  • [Grupp 1] Alkalimetaler
  • [Grupp 2] Alkaliska jordartsmetaller
  • [Grupp 13] Borgruppen
  • [Grupp 14] Kolgruppen
  • [Grupp 15] Kvävegrupp
  • [Grupp 16] Syregruppen
  • [Grupp 17] Halogener
  • [Grupp 18] Ädelgaser
 • I varje period börjar ett nytt elektronskal fyllas med elektroner.
 • Ädelgasregeln säger att en atom som har 8 elektroner i sitt yttersta skal. Undantaget Helium då den har bara har ett skal, k skal, som rymmer 2 elektroner.
 • De flesta grundämnen är metaller ickemetaller hittar man i de översta högra hörnet av periodiska systemet
 • Halvmetallerna finns mellan metallerna och icke metallerna
 • Transuranerna är atomer som har atomnummer 93 - 118 dessa finns inte nautrligt utan måste framställas.
 • Grundämnenas elektronegativitet ökar inom perioderna från vänster till höger(1 - 18).
 • Metallerna i de längre grupperna avger gärna sina elektroner i kemiska reaktioner.
 • Metallerna i de högre grupperna upptar gärna elektroner i kemiska reaktioner. Föreningar mellan grupp 1 \& 2 och grupp 16 \& 17 är utpräglade.
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla formelsamlingen@mattecentrum.se