Kemisk jämvikt

Homogen reaktion = Reaktionen mellan ämnen i samma fas

Heterogen reaktion = Reaktionen mellan ämnen i olika faser

Reaktionshastighet = Koncentrationsändringen per tidsenhet av något ämne som deltar i reaktionen.

Aktiveringsenergi = Den energi utöver medelenergin som krävs för att reaktion ska ske

Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla formelsamlingen@mattecentrum.se