Vattnets jonprodukt, negativa logaritmlagen

$$pK_a+pK_b=pK_w\approx 14$$

Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla formelsamlingen@mattecentrum.se