Nernsts ekvation

\[ E = E^0 - \frac{RT}{nF}\ln(Q) \]

  • \(E^0 \) = normal emk
  • R = gaskonstanten
  • T = temperatur i kelvin
  • F = Faradays konstant
  • n = antalet elektroner som överförs vid reaktionen
  • Q = reaktionskvot
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla formelsamlingen@mattecentrum.se