Jämviktskonstanten

$$ K=\frac{[C]^r \cdot [D]^s}{[A]^p \cdot [B]^q} $$

Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla formelsamlingen@mattecentrum.se