Grundläggande begrepp

Atomnummer, \((Z)\) = Antalet protoner i atomkärnan

Masstal, \((A)\) = Summan av antalet protoner och neutroner i atomkärnan

Kärnpartiklar (nukleoner) = Protoner och neutroner

Nuklid = Atomslag (laddat eller oladdat) med ett bestämt antal neutroner

Isotoper = Nuklider av samma grundämne

Atommassaenhet \(1u = 1 u= 1/12\) av massan av en kolatom

Atommassa = Medelmassan för atomer i den naturliga isotopblandningen av ett grundämne. Enheten är \(1 u\)

Formelenhet = En formelenhet av ett ämne består av de atomer (eller joner) som enligt formeln ingår i ämnet.

Formelmassa = Massan aven formelenhet. Enheten är \(1 u\)

Substansmängd, \(n\) = Substansmängden är ett mått på antalet systemelement (ex, atomer, joner, formelenheter, elektroner, osv). Enheten för substansmängd är 1 mol.

Enheten mol = 1 mol är substansmängden i ett system som innehåller lika många systemelement som det finns atomer.

Molmassa, \(M\) = Massan per mol. Enheterna för molmassan är oftast g/mol

Oxidation = Avgivande av elektroner. Ökning av oxidationstalet.

Reduktion = Upptagande av elektroner. Minskning av oxidationstalet.

Avogadros konstant = \(N_A=6,022 \cdot 10^{23}mol^{-1}\)

Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla formelsamlingen@mattecentrum.se