Energiutveckling i galvaniskt element

$$W=E\cdot n \cdot F$$

  • \(W=\)energin
  • \(E=\)elementets ems
  • \(n=\)substansmängden
  • \(F=9,6485\cdot 10^4c\) (Faradays konstant)
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla formelsamlingen@mattecentrum.se