Elektrisk potential

\[ E_{ \text{pot}} = Q Es \]

  • \( Q \) = Laddning
  • E = Energi
  • s = Sträckan
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla formelsamlingen@mattecentrum.se