Elektroninfångning

När det sker en infångning så är det så att en tar en elektron från sitt hölje
och fångar in den till kärnan och på så sätt omvandlar en proton till en
neutron och neutrino, vilket blir \(\ce{p + e^- -> n + {v}_e.} \)

Massan blir då
\[ \ce{ ^{M}_{P}XX ->^{M}_{P-1}YY + {v}_e.} \]

Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla formelsamlingen@mattecentrum.se