Hastighetsaddition

\[ v = \frac{v_1 + v_2}{1 + \frac{v_1 \cdot v_2}{c^2}} \]

  • \( v_1 \) = den ena hastigheten
  • \( v_2 \) = den andra hastigheten
  • c = ljusets hastighet i vakuum
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla formelsamlingen@mattecentrum.se