Hubbles lag

\[ v= Hr \]

  • v = hastigheten
  • H = Hubbles parameter
  • r = avstådent i parsec
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla formelsamlingen@mattecentrum.se