Likformig föränderlig rörelse

\[ v = v_0 + at \] 

\[ \mathbf{v} = \frac{s}{t} = \frac{v_0 + v}{2} \]

\[ s = s_0 + v_0t + \frac{at^2}{2} \]

\[ v^2 -v_0^2 = 2\cdot a \cdot s \]

  • \( v \) = hastighet
  • \( v_0 \) = begynnelse hastighet
  • \( a \) = acceleration
  • \( s \) = sträcka
  • \( s_0 \) = begynnelse sträckan
  • \( t \) = tid
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla formelsamlingen@mattecentrum.se