Ångbildning och kondensation

\[ E = c_k\cdot m \]

  • E = energi
  • \( c_k \) = specifika ångbildningsentalpitet
  • m = massa
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla formelsamlingen@mattecentrum.se