Fjäder

\( a = v' = v'' \)
\( y = A \sin(\omega t) \)
\( v = A \omega \cos(\omega t) \)
\( a = -A \omega^2 \sin(\omega t) = \omega^2 y \)
\( v_\text{max} = A \omega \)
\( a_\text{max}= A\omega^2 \)
\( F = ma \)
\( F = -m A \omega^2 \sin(\omega t) = m \omega^2y \)
\( k = \frac{\Delta F}{\Delta l} kg \cdot 9.82\)
\( T = 2 \pi \sqrt{\frac{m}{k}} \)
\( f = \frac{1}{2\pi \sqrt{\frac{m}{k}}} \)

  • a = accelerationen
  • y = y led position vid tidpunkten t
  • A = amplituden
  • \( \omega \) = vinkelhastighet (rad/s)
  • t = tiden
  • m = massa
  • T = omloppstid
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla formelsamlingen@mattecentrum.se