Induktionslagen

\[e = - \frac{\Delta \varphi}{\Delta t} \text{per lindade varv} \] 

  • \( - \frac{d \Phi }{dt} \) = derivatan av det magnetiska flödet
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla formelsamlingen@mattecentrum.se