Entropi

\[ \Delta S = \frac{Q}{T} \]

  • \( \Delta S \) = tillgänglig värme energi per grad kelvin
  • Q = värme överförd genom en reversibel process
  • T = absoluta temperaturen
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla formelsamlingen@mattecentrum.se