Kapacitans

$$Q=C\cdot U$$

Seriekoppling

$$\frac{1}{C}=\frac{1}{C_1}+\frac{1}{C_2}+...$$

Parallellkoppling

$$C=C_1+C_2...$$

\(Q=\)laddning

\(U=\)spänning

\(C=\)kapacitans

Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla formelsamlingen@mattecentrum.se