Rörelsemängdslagen

\[m_1u_1+m_2u_2=m_1v_1+m_2v_2\]

  • \(m_1\) = den första massan
  • \(m_2\) = den andra massan
  • \(u_1\) = den första hastigheten före event
  • \(u_2\) = den andra hastigheten före event
  • \(v_1\) = den första hastigheten efter event
  • \(v_2\) = den andra hastigheten efter event
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla formelsamlingen@mattecentrum.se